Missie

Missie

Office World streeft als brancheorganisatie voor leveranciers van kantoorartikelen en producten voor bedrijfsvoering, samen met haar leden, op basis van actieve participatie, naar het continu bevorderen van de kwaliteit en relevantie in de complete branche, door haar leden een kwalitatief en onafhankelijk platform te bieden waar op prettige wijze waardevolle kennis wordt uitgewisseldOffice World verzamelt hiertoe inzichten door actieve contacten te onderhouden en informatie uit te wisselen met (inter)nationale instanties en gesprekspartners. Deze inzichten helpen de leden bij het optimaliseren van de bedrijfsdoelstellingen, waarbij rekening wordt  gehouden met een goede afstemming van producten en diensten op actuele individuele en maatschappelijke wensen en eisen.

Door te kiezen voor een dynamische vorm en inhoud van bijeenkomsten wordt leden de mogelijkheid geboden om binnen het netwerk vele contacten te leggen. Office World stelt zich ten doel om de vorm en samenstelling van het ledenbestand nauwlettend te bewaken en kwalitatief uit te breiden.