Organisatie

Organisatie

Voortvloeiend uit onze missie stelt Office World zich het doel om door middel van actieve participatie van al haar leden de kwaliteit en relevantie in de gehele branche continu te verbeteren en te optimaliseren. Door het intensief onderhouden van contacten met (inter)nationale instanties kan Office World haar leden doorlopend informeren over actuele zaken die van invloed (kunnen) zijn op de bedrijfsactiviteiten en –resultaten van aangesloten leden.

Tot deze instanties behoren onder andere: de overheid, VNO-NCW, NVG, MKB-Nederland, NOVAKA,  Ostan, Sustainable Office en GFK. Ook onderhoudt Office World stevige banden met buitenlandse instanties als Bosta (België), Boss Federation (UK), Altenaer Kreis (Duitsland) en SOFEA (association for European eco and evaluation rating for office products).