Bestuur

Bestuur

Office World is een vereniging voor en door haar leden. Initiatieven komen uitsluitend tot stand door actieve input en support van haar leden in wisselwerking met het bestuur. De vereniging en het bestuur van Office World kan niet bestaan zonder actieve participatie en bijdrage van de leden.

Het bestuur van Office World bestaat uit tenminste vijf bestuurders. Bestuursleden zijn afgevaardigd uit de bedrijven die lid zijn van Office World. Het bestuur wordt eens per twee jaar – of indien noodzakelijk tussentijds – benoemd.  Het bestuur is onbezoldigd. De voorzitter van Office World wordt gekozen door het bestuur voor een tweejaarlijkse termijn. De benoeming van de voorzitter dient te worden bekrachtigd door een meerderheid van stemmen van de ledenvergadering.

Het bestuur streeft ernaar om een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van haar ledenstructuur.

Bestuursleden

 • Gerrit Bleeker

  Gerrit Bleeker

  Epson Europe
 • Frank Heus

  Frank Heus

  Bolton Adhesives
 • Jan van der Kooij

  Jan van der Kooij

  Avery Benelux
 • Guido Venverloo

  Guido Venverloo

  Fellowes Benelux