Secretariaat

Secretariaat

Het secretariaat van Office World wordt in opdracht uitgevoerd door het NVG (Nederlands Verbond van de Groothandel) in Den Haag.

Bij het voeren van het secretariaat wordt nauw samengewerkt met Cees van Manen, de voorzitter van Office World.

Hij zal optreden als woordvoerder, belangenbehartiger en inhoudelijk vormgever namens de vereniging. Cees van Manen is bereikbaar via telefoonnummer 06 55 81 38 89.

Het NVG zal zorg dragen voor de secretariële, organisatorische, communicatieve en financieel-administratieve ondersteuning van het bestuur van Office World en haar voorzitter.

Contactpersonen voor Office World bij het NVG zijn:
Geo Aldershof – secretaris
Jacqueline Bosman – secretariaat
Robert Schellekens – financiële administratie

Adresgegevens secretariaat:
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV  Den Haag
Postadres: Postbus 93002, 2509 AA  Den Haag
Telefoonnummer: 070 – 349 07 54
E-mail: info@officeworld.nl